Communicatie Moordonderzoek Willem van Oranje

Looptijd: januari 2012- juni 2012

Cultural Motion heeft in opdracht van Erfgoed Delft en Omstreken de communicatie en PR rondom het moordonderzoek op Willem van Oranje en de tentoonstelling Cold Case: Willem van Oranje verzorgd. Het Delftse forensisch onderzoeksbureau DelftTech en Museum Het Prinsenhof hebben 4 jaar gewerkt aan een uitgebreide reconstructie van de moord. Geavanceerde forensische methoden, zoals 3D laserscan technologie, schietproeven en sporenonderzoek op de plaats delict, aangevuld met onderzoek naar bouwhistorische en historische bronnen, geven antwoord op tot nu toe onbeantwoorde vragen over de eerste politieke moord in de geschiedenis die gepleegd werd met een handvuurwapen. De tentoonstelling Cold Case: Willem van Oranje toonde de resultaten van het recente onderzoek naar de moord op Willem van Oranje. De tentoonstelling presenteerde een verhelderende vergelijking van het traditionele beeld over de moord en de recente reconstructie. Naast nieuwe conclusies was er ook aandacht voor de moderne technieken die zijn toegepast bij dit onderzoek.