Coördinatie en publicatie van het rapport ‘Shared Heritage Joint Future’ – ‘SCH-project overview 2009-2013’ – Programma Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Looptijd: februari 2014 – mei 2014

Cultural Motion heeft de coördinatie en publicatie verzorgd van de rapportage ‘Shared Cultural Heritage overview 2009-2014’ uitgebracht onder de titel ‘Shared heritage Joint Future’ In het rapport komen alle projecten die uitgevoerd zijn onder het Gedeeld Cultureel Erfgoed Programma van de RCE aan bod, uitgevoerd in de periode 2009-2013.

 

Een groot deel van de projecten is uitgevoerd in samenwerking met andere betrokken organisaties in partnerlanden. De partners die onder het GCE programma vallen zijn de volgende: Suriname, Brazilië, Verenigde Staten (sinds 2013), Zuid-Afrika, Ghana (tot 2013), Russische Federatie, India, Sri Lanka, Indonesië, Japan (sinds 2013) en Australië (sinds 2013). Het GCE-beleid van de RCE focust op drie disciplines: Maritieme Archeologie, Historische binnensteden en Museale collecties.

Door het samenbrengen van al deze verschillende projecten wordt heel mooi zichtbaar welke een grote verscheidenheid er is tussen de verschillende landen aan uitgevoerde projecten. Deze projecten leveren een grote bijdrage aan kennisuitwisseling- en vermeerdering, conservering van het erfgoed overzee, interculturele relaties, maar bieden ook mogelijkheid voor een kritische reflectie op ons verleden en heden.

 

Meer lezen over deze projecten, download dan hier de publicatie.

 

website