Coördinatie Evaluatie onderzoek; digitale associatie; KIT Tropenmuseum Amsterdam

Looptijd: oktober 2010 – januari 2011

In september 2010 is projectbureau Cultural Motion gevraagd de coördinatie van het evaluatieonderzoek naar het project “digitale associatie” uit te voeren. Het project “digitale associatie" heeft in 2009 plaatsgevonden en had tot doel te onderzoeken hoe het KIT kan bijdragen de contextuele en associatieve informatie over de geschiedenis van de koloniale periode. Daarnaast werd gekeken hoe de cultuurhistorische waarde van de KIT erfgoedcollecties via het digitale domein voor een breder publiek toegankelijk te maken is.


De evaluatie had tot doel een kwalitatief onderzoek uit te voeren naar de resultaten en ontwikkeling van associatieve zoekmachines.