Onderzoek Delfts Expertisecentrum: ICT & Erfgoed

Looptijd: oktober 2011 – januari 2012

In het kader van de oprichting van het Delfts Expertisecentrum is projectbureau Cultural Motion gevraagd om een vooronderzoek te doen naar de haalbaarheid van het op te richten Expertisecentrum. Essentieel was het inventariseren van de ICT-potentie van Delft, in de context van de Delftse (en nationale) behoeften, dit alles in relatie tot de Erfgoedsector. Dit heeft geresulteerd in een advies over de richting waarin het Delfts Expertisecentrum - Erfgoed & ICT zich kan ontwikkelen.