Ontwikkeling ANCODS database

Looptijd: oktober 2009 – november 2010

Linn Borghuis van Cultural Motion heeft de eerst periode als projectmedewerker en daarna als freelance medewerker gewerkt aan het ANCODS teruggave project. Sinds 1960 zijn vier wrakken van de VOC ontdekt en opgegraven voor de kust van West-Australië. De gedeelde geschiedenis, en daarmee verbonden de materiele resten, waren aanleiding voor het afsluiten van een verdrag tussen Australië en Nederland in 1972. Het ANCODS (Australian-Netherlands Committee on Old Dutch Shipwrecks) is verantwoordelijk voor het beheer van de archeologische collectie. In 2006 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten het Nederlandse deel van de collectie terug te zenden naar Australië. Onderdeel van dit project waren het opnieuw registreren van de archeologische objecten, het opzetten van een online collectie database en classificatiemethodiek. De online database maakt het mogelijk om op afstand de collectie te bezoeken en onderzoek te doen. De communicatie met de Australische partners vormde een integraal onderdeel van het project. Dit heeft onder andere uitgemond in een workshop over de communicatie en de opzet van een gezamenlijke registratiestandaard. Hiervoor is samengewerkt met het Western Australian Museum in Fremantle, National Maritime Museum in Sydney en DEWHA in Canberra. Meer informatie over het project en de database: www.heritage-activities.nl