Adviseur strategisch marktonderzoek Wetenschap, creatieve Industrie en Erfgoedsector

Looptijd: oktober 2019 - heden

 

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) beoogd het vergroten van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van het digitaal erfgoed dat in toenemende mate (online) beschikbaar komt bij archieven, bibliotheken, musea en kennisinstellingen. In het kader van het programma “Intensivering dienstverlening en inclusiviteit van het Netwerk Digitaal Erfgoed” (2019-2020) worden verschillende projecten uitgevoerd. Eén van die projecten betreft marktonderzoek (vraagarticulatie) voor de doelgroepen Wetenschap, Creatieve bedrijven & beroepen, en Erfgoedsector.

 

Samen met het adviesbureau BMC heeft Cultural Motion (Linn Borghuis & Frank Meijer) een strategisch marktonderzoek uitgevoer naar de (potentiële) vraag van de doelgroepen
Wetenschap, Creatieve bedrijven & beroepen, en Erfgoedsector betreffende de zichtbaarheid van digitaal erfgoed: aan welke typen diensten en producten hebben de
doelgroepen behoefte? Welke wensen en eisen hebben de doelgroepen? Hoe kan de vraag koppelen aan bestaande en/of nieuw te ontwikkelen dienstverlening?

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd tegen de achtergrond van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, en de strategie-ontwikkeling van het werkprogramma Digitaal Erfgoed Zichtbaar.
Het onderzoeksrapport vormt een programma van activiteiten dat instellingen in het Netwerk Digitaal Erfgoed kunnen ontplooien om deze doelgroepen te bedienen en is hier te downloaden.