Projectleider Projectleider Wiki-Wetenschappers project 

Looptijd: september 2017 - september 2019

 

Met het project Wiki-Wetenschappers heeft de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) de historische gegevens van Nederlandse hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers centraal, gestructureerd en geredigeerd toegankelijk maken. Mijn rol als projectleider omvatte het aansturen van de Wikidata in Residences en zorgen dat de processen en resultaten goed verliepen en behaald werden. Via Wikidata is een overzicht gepubliceerd van de belangrijke personen uit de wetenschappelijke geschiedenis van Nederland, sinds 1575. Een landelijk overzicht van wetenschappers ontbrak nog. Het overzicht van hoogleraren vormt een belangrijke schakel richting een centrale toegang tot de verspreide publicaties, collecties en archieven van Nederlandse wetenschappers bij de verschillende Nederlandse universitaire bibliotheken en erfgoedinstellingen.

 

Levende hoogleraren en AVG

Zoals verwacht speelde de AVG een belangrijke rol bij het delen van gegevens van Nederlandse hoogleraren. Na intern onderzoek bleek er te weinig jurisprudentie te zijn over het delen van gegevens van levende hoogleraren. Daarom is het project beperkt tot het opnemen van overleden hoogleraren (sinds 1575) in Wikidata.Ten behoeve van de levende hoogleraren is daarop een Privacy Impact Assessment (PIA) uitgevoerd onder leiding van Marianne Loef van Loef Advies. Hierbij waren diverse databeheerders en FG’s van deelnemende universiteiten betrokken.De belangrijkste uitkomst van de PIA: het beroep van Nederlandse hoogleraren is een publieke functie en om die reden gegevens over de uitoefening van het beroep gedeeld mogelijk worden. Dit geldt voor de naam, functie, titel, organisatie waar de hoogleraar werkzaam is. Bij de andere privacygevoelige gegevens als: geboortedatum, portret toestemming moet worden gevraagd. Dit advies vormt de handreiking voor alle universiteit om hun beleid op te baseren en zal ook met andere culturele instellingen gedeeld worden.

 

Het project heeft bijgedragen aan het duurzame beheer en het ontsluiten van de nalatenschap van hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers in Nederland. Een uitgebreide omschrijving van het project is te vinden op projectpagina van Wikidata.