Adviseur Verkenning inbedding immaterieel erfgoed binnen GCE-programma 

Cultural Motion voert in 2020 een verkenning uit naar de inbedding van het immaterieel erfgoed binnen het Gedeeld Cultureel Programma. Daar waar de aandacht de afgelopen jaren vooral uitging naar materieel erfgoed, zijn er in de huidige beleidsperiode signalen dat er meer vraag is naar samenwerking op het gebied van immaterieel erfgoed. De verkenning wordt bottom-up en wederkerig uitgevoerd, uitgaande van het 2003 UNESCO verdrag.

 

Binnen het onderzoek worden de volgende aandachtsgebieden meegenomen: Uitwisseling van immaterieel erfgoed in (groot)stedelijke context, Uitwisseling op innovatie van ambachten en processen van mondialisering waardoor immaterieel erfgoed steeds vaker beleefd wordt in een transculturele en transnationale context. Het online casusonderzoek wordt uitgevoerd in zes focuslanden: Suriname, Zuid Afrika, India, Indonesie, Brazilie en Verenigde Staten. De verkenning zal resulteren in een onderzoeksrapport met bruikbare en concrete aanbevelingen voor de inbedding van het immaterieel erfgoed binnen het GCE-programma in de beleidsperiode 2021-2024.

 

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van het Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed.