Project I-motion.nu

Periode: januar1 2013 - heden

Het MixNed programma van i-motion.nu wordt een digitaal platform waar expats en inwoners van de metropool Den Haag-Rotterdam elkaar ontmoeten. Het faciliteert een prettig vestigingsklimaat voor expats en prikkelt de toenadering tussen beide groepen. Tevens schetst het een beeld van mogelijke verbeteringen voor het cultureel diverse leefklimaat in de metropool. De basis voor het MixNed platform is de caleidoscoop aan gedeelde “wereldkennis” waarover expats en de inwoners van de metropool beschikken. Het is een digitale vrijplaats van activiteiten, evenementen, informatie, verhalen en de mensen waar het over gaat; wij allemaal. Cultuur voor iedereen, zonder drempels. Uitwisseling van Cultuur in breed perspectief voor een positievere samenleving, voor iedereen bereikbaar.

Doel

Doel van MixNed is het vestigingsklimaat en het intercultureel samenleven in de metropool Den Haag-Rotterdam te bevorderen.

Idee

Dit programma van i-motion.nu zal bestaande particuliere en overheidsinitiatieven (de Haagse Brug, International Center, Expatdesk) voor expats in de metropool verbinden en helpen ontsluiten voor de doelgroep. Met een groeiend digitaal platform waar bestaande en nieuwe initiatieven samenkomen, biedt i-motion.nu de mogelijkheid de resultaten van deze en andere initiatieven te bestendigen en uit te bouwen. Op het platform komen expats en Nederlanders in contact met elkaar en wisselen informatie en verhalen uit. Het is als een plaats waar vanuit verschillende (culturele) achtergronden verleden, heden en toekomst samenkomen. Het platform richt zich op culturele en maatschappelijke thema’s waarbij de verschillen en de overeenkomsten tussen de leden zichtbaar worden. De spiegel die men hierbij voorgehouden krijgt kan prikkelen, verrijken, sociale drempels verlagen en vooroordelen ter discussie stellen. Gedurende het programma zal i-motion.nu activiteiten en interviews organiseren om onderzoeksgegevens te verzamelen met betrekking tot de beleving van het leefklimaat en de samenleving. Een analyse van dit onderzoek zal resulteren in een prikkelende publicatie waarin ook verhalen en belevenissen van het platform zijn opgenomen. De publicatie zal een heldere visie presenteren op hoe de metropool voor de expats aantrekkelijker kan worden. Het programma draagt aldus bij aan het vestigingsklimaat voor expats in de metropool en het dichter bij elkaar brengen van inwoners uit die steden met de nieuwe bewoners.

Resultaat

Het programma levert een bijdrage aan een beter vestigingsklimaat door de toenadering tussen expats onderling en met Nederlanders als gevolg van de interactie op het digitale platform en de georganiseerde activiteiten. Tevens geeft het middels een publicatie beleidsmakers inzicht in verbeterpunten ter verbetering van het cultureel diverse leefklimaat.

Heeft u vragen of interesse in dit project neem dan contact met ons op.