Projectleider Digitalisering Jenevermuseum Schiedam

Looptijd: oktober 2016 - juli 2019

Cultural Motion heeft in opdracht van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam een plan voor de collectieontsluiting en -digitalisering geschreven.

 

Focus op collectiemanagement
Het digitaliseringsplan is een uitwerking van het Masterplan 2016-2020, waarin prioriteit wordt gegeven aan de digitalisering en ontsluiting van de collectie. De toekomstige focus van het collectiemanagement hangt samen met de nieuwe missie en visie van het museum.

 

Professionalisering
Kerndoel vormt het verder professionaliseren van het collectiebeheer. Door de inzet van de nieuwe digitaliseringsstrategie wordt een belangrijke stap gezet in waarderingsmethodiek van de collectie en de keuzes die gemaakt worden binnen het collectiebeleid.