Projectleider Lustrum Symposium Erfgoed & ICT – Nieuwe Meesters Delft

Looptijd september 2013 – februari 2014

Cultural Motion heeft als projectleider de organisatie van het Lustrum Symposium Erfgoed & ICT Delft op zich genomen. Op 24 januari 2014 heeft het evenement plaatsgevonden waar drie werelden elkaar vonden: erfgoed, onderzoek en ICT. De nadruk lag bij de samenwerking tussen deze disciplines.

Techniek en Historie

De mix tussen techniek en historie maakt het symposium bijzonder. Historie en technologie zijn onlosmakelijk verbonden met de stad Delft. Bezoekers weten dat ze een historische stad kunnen verwachten. De stad staat bekend om haar Delfts Blauw, Vermeercentrum en het Koningshuis. Maar Delft is ook een stad van techniek en innovatie. De vele creatieve bedrijven, ICT-bedrijven, erfgoedinstellingen en onderzoeksinstellingen zoals TU Delft en TNO werken gezamenlijk aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke en culturele vraagstukken.

Inspireren en stimuleren

Om erfgoedinstelligen, kennisinstellingen en ICT-bedrijven te inspireren hebben we tijdens het symposium verschillende innovatieve producten laten zien welke de voorgaande vijf jaar voor de Delftse Erfgoedsector zijn ontwikkeld. Daarnaast is er vooruitgeblikt naar nieuwe ontwikkelingen die toegepast kunnen worden op de erfgoedsector.

 

Programmaboekje

 

Website