Projectleider Maritiem Programma Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Looptijd: 2013- 2016

Ik ben als projectleider ingehuurd bij het Maritiem Programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Projectmanagement en communicatie
Hier droeg ik zorg voor het projectmanagement, het bewaken van de voortgang van projecten en de planning van alle projecten. Daarnaast was ik projectleider van de programmalijn ‘draagvlakvergroting en kennisoverdracht’. Die richtte zich op de communicatie met alle stakeholders, dus ook de externe (digitale) communicatie, publicaties –en social media.

 

Internationale samenwerking
Een ander belangrijk deel van de werkzaamheden bestond uit het begeleiden van en samenwerken met buitenlandse partners (vanuit het Gedeeld Cultureel Erfgoed Programma en Scheepswrakken in Nederlands Eigendom).

 

Bekijk ook de diverse deelprojecten:
Platform Maritiem Erfgoed
Projectleider symposium: Duiken op wrakken, vrijwilligers in de onderwater archeologie
E-magazine Maritiem Programma
Projectleider Pinas Project
Diverse Publicaties w.o. Cuijk (Tekstredactie), De Utrecht (Technical editing), St. Eustatius
Crowdfundingsplatform Making Waves