Projectondersteuning Nieuwe Meesters Delft

Looptijd april 2012 - heden

Cultural Motion verzorgt de projectondersteuning voor Nieuwe Meesters Delft (NMD). NMD is aanjager van innovatie in erfgoed en stimuleert projecten op het gebied van nieuwe media en digitale toepassingen. Wij hebben een vraagbaak- en makelaarsfunctie voor kennis en expertise op het gebied van erfgoed en digitale innovatie. Daarnaast voorzien wij in een digitaal platform waar verschillende soorten expertise, projecten, eindproducten en erfgoeddata samenkomen. Nieuwe Meesters Delft wil hiermee bijdragen aan de profilering en positionering van Delft op het gebied van kennis en erfgoed. De werkzaamheden zijn gericht op het organiseren van symposia, workshops, contact met partners en klanten maar ook het schrijven van communicatieplannen en partnerplannen.