Wat ons cultureel projectbureau voor u kan betekenen

Projectbureau Cultural Motion richt zich binnen de erfgoedsector op advisering en strategisch onderzoek, het ontwikkelen we innovatieve concepten, en coördineren van projecten en netwerken.

 

Dit doen we vanuit de volgende drie expertisegebieden (speerpunten):

 

Onderzoek, strategie & advies

Voor onze klanten in de erfgoed- en wetenschapssector voeren wij strategisch onderzoek uit, ontwikkelen we innovatieve concepten, geven we advies en coördineren we projecten en netwerken. Daarbij staan creativiteit, innovatie en verbinden voorop. We hebben veel onderzoek gedaan op het gebied van digitaal erfgoed, immaterieel erfgoed en Internationale Erfgoed Samenwerking.

 

Professionele netwerken & communities

We gaan graag samenwerkingsverbanden aan met partijen buiten de culturele sector, zoals overheden, commerciële, publieke en samenleving. Hiermee willen wij bewerkstelligen dat verschillende sectoren en de samenleving van elkaars kennis en expertise kunnen profiteren - of het nu wetenschap, creatieve industrie of de erfgoedsector is. Naar onze mening zorgt dit er uiteindelijk voor dat het belang van kunst en cultuur en een betere representatie en eigenaarschap geeft in de samenleving. 

We verzorgen bijvoorbeeld de coördinatie van Coördinatie Stichting Academisch Erfgoed en Stichting Adamnet. Samen met een netwerk van wetenschappers (digital humanities), conservatoren en informatieprofessionals worden diverse activiteiten op het gebied van kennisuitwisseling geïnitieerd en projecten opgezet. 

 

Internationale erfgoed samenwerking

We richten ons niet alleen op erfgoed in Nederland. We hebben veel ervaring in het behandelen van vraagstukken op het gebied van Internationale Erfgoed Samenwerking. Daarin hebben we expertise opgebouwd op het gebied van immaterieel erfgoed, teruggave en repatriëring van erfgoed, maritieme archeologie en het opzetten van community musea in bijvoorbeeld Suriname.